Generate og Replace i STATA

Kommandoerne Generate og Replace anvendes til at generere nye variabler eller ændre dem i STATA. Her er en introduktion til disse kommandoer. 

Generate

Når du skal tilføje en ny variabel til dit datasæt, bruger du kommandoen Generate.

generate var1 = ekspression

Hvor var1 er navnet på den nye variabel og ekspression er et regneudtryk. Regneudtrykket kan være en tabel eller en formel baseret på en anden variabel.

Replace

Når du skal erstatte indholdet i en variabel med nyt indhold, kan du bruge kommandoen replace. Dette definerer en ny variabel og giver denne samme navn som en eksisterende variabel.

replace var1 = var1/1000

Denne vil for eksempel sige at værdierne for var1 skal være den samme som før, men blot divideret med 1000.
Du kan også bruge denne til at erstatte værdien for en variabel, hvis en betingelse er opfyldt.

replace var1 = var1/1000 if a==2

Dette dividerer altså kun med 1000 i de tilfælde hvor a = 2. Hvis betingelsen nu skal være at variablen a indeholder ordet “hej”, skal jeg skrive:

replace var1 = var1/1000 if strpos(a, "hej")>0

Dette er meget anvendeligt når du skal danne en ny variabel og bygge den op, afhængigt af hvilke værdier andre variabler indeholder.

Skriv et svar